• Lorem ipsum

De informatie op de website partyprintje.nl en overige door Partyprintje getoonde informatie wordt door Partyprintje met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Partyprintje verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Partyprintje worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Partyprintje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Partyprintje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Partyprintje of derden websites opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Partyprintje alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Partyprintje niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door de Partyprintje worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Partyprintje uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Partyprintje worden onderhouden wordt afgewezen.